crypto-company-in-lithuania-thumbnail

Spółka kryptowalutowa na Litwie

Przewodnik dla firm kryptowalutowych na Litwie
Litwa

 

Zaostrzenie przepisów dotyczących aktywów kryptowalutowych jest obecnie trendem globalnym. To rodzi pytanie dla właścicieli firm, jaką jurysdykcję wybrać, aby legalnie i korzystnie prowadzić działalność związaną z kryptowalutami. Jedną z takich jurysdykcji jest Litwa, która w porównaniu z sąsiednimi krajami znana jest z przyjaznego nastawienia do biznesu związanego z aktywami wirtualnymi.

 

Ponadto wiele firm konsultingowych próbuje sprzedawać usługę uzyskania licencji regulatora na prowadzenie działalności związanej z kryptowalutami. W rzeczywistości w prawie litewskim nie ma takiego wymogu. Istnieje jednak szereg wymogów i procedur dotyczących krypto korporacji.

 

Wymagania dla firm kryptowalutowych na Litwie

 

Bank Litwy podał definicję prawną kryptowaluty jako środka płatniczego dla firm, których działalność związana jest z aktywami wirtualnymi. Z kolei takie spółki są oddzielone od systemów płatniczych i nie są uznawane za uczestników litewskiego rynku finansowego.

Autoryzacja kryptowalut dla przedsiębiorstw w Republice Litewskiej

W ustawodawstwie Republiki Litewskiej istnieją dwa rodzaje zezwoleń na kryptowaluty dla firm:

 

 • operator kryptowalut;
 • operator portfela depozytowego kryptowaluty.

 

Jednym z wymogów stawianych firmom kryptowalutowym jest przestrzeganie procedur AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy), tj. zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym przyjęcie środków zarządzania ryzykiem.

 

Procedura AML dla kryptowalut przewiduje:

 

 1. Wyznaczenie specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy — pracownika, który wdraża procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 2. Opracowanie polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z przepisami prawa.
 3. Utrzymywanie łączności i komunikacji z litewską Służbą Śledczą ds. Przestępstw Finansowych oraz spełnianie szeregu innych wymogów.

 

Z kolei w odniesieniu do pracownika ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy istnieją również wymagania. Może nim być wyłącznie osoba posiadająca litewski numer personalny (tj. zezwolenie na pobyt lub obywatelstwo Republiki Litewskiej) lub mieszkaniec innych krajów UE z prawem pobytu na Litwie (potwierdzonym oświadczeniem). Oficer ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy musi porozumiewać się ze Służbą w języku litewskim, a jego funkcje mogą być przez niego wykonywane bezpośrednio zdalnie. Ponadto nie może on delegować swoich obowiązków na osoby trzecie.

 

Ważne: Jeśli spółka jest zarejestrowana na Litwie, ale nie prowadzi działalności związanej z kryptowalutami, nie ma potrzeby wprowadzania pracownika ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wymagania dotyczące rejestracji spółki zajmującej się obrotem kryptowalutami na Litwie

Litewskie ustawodawstwo nakłada również wymogi dotyczące rejestracji spółki, której działalność związana jest z aktywami wirtualnymi:

 

 1. W odniesieniu do struktury — minimalnie jeden dyrektor lub alternatywnie członkowie zarządu (z 3 osób) mogą być wybierani. Nie ma wymogów dotyczących miejsca zamieszkania. Liczba udziałowców spółki od 1, przy czym mogą to być zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.
 2. Substance — obowiązkowy adres prawny (wystarczy adres wirtualny).
 3. Minimalny kapitał zakładowy w wysokości 2500 EUR (może być dalej wykorzystywany). Zalecamy jednak, aby na jednego założyciela przypadało nie mniej niż 10000 euro.

 

Tylko przestrzeganie wszystkich powyższych procedur i wymogów może dać spółce na Litwie prawo do angażowania się w działalność związaną z kryptowalutami. Dużą uwagę należy poświęcić procedurze AML, a w pracy firmy należy stosować procedurę KYC (know your customer).

 

Oprócz korzystnych warunków prowadzenia działalności związanej z kryptowalutami Twoja firma otrzyma również:

 

 • dość niskie koszty zatrudnienia; dobrze rozwinięta infrastruktura
 • dobrze rozwiniętą infrastrukturę;
 • 15% podatku dochodowego (5% dla małych firm zatrudniających do 10 pracowników i osiągających obrót w wysokości 300 000 euro);
 • możliwość wejścia na rynek światowy;
 • możliwość zwrotu podatku VAT.

 

Napisz do nas, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące otwarcia spółki zajmującej się obrotem kryptowalutami na Litwie. Nasze godziny pracy to 9:00-19:00 od poniedziałku do piątku. Wyślij prośbę przez poniższy formularz lub wiadomość na Telegram/Viber, Whatsapp w celu konsultacji.

Finevolution na targach e-Residency Marketplace Estonia

Jak zarejestrować firmę IT w Czechach

Dziękuję Ci ;)! Wiadomość została wysłana.
Odpowiemy Ci wkrótce!
astronaut astronaut's hand